Priser

PRISER
Priserna som syns gäller besök på mottagningen
I fall ni undrar över priserna vänligen ring och fråga.
Vid AKUTA fall har vi rätt ta ett högre arvode (+ 50% och på veckoslut och sena kvällar + 100%) (gäller ej mediciner och tillbehör) Detta gäller EJ på förhand bestämda besök

EXOTISKA DJUR: vänligen ring om ni har frågor om priserna
T.ex. har vi vaccin för kaniner (Nobivac Myxo-RHD) samt vi ordnar vaccinations tillfäller för fretter

Alla priser är fr.o.m. och de kan stiga beroende på vad som görs.

HEMBESÖK:
Till priserna läggs till
– Kilometer ersättning 1 €/km + möjlig parkerings avgift
– Besöksavgiften är (fr.o.m. ) +100€, (i Esbo området, till andra områden vänligen ring mottagningen och fråga)
– Vi tar ett tillägg för HEMBESÖK som görs efter kl 16:00 på +50% (gäller ej mediciner eller tillbehör)
– Vid HEMBESÖK tar vi ett tillägg på 100% för sena kvällar och veckoslut (gäller ej mediciner och tillbehör)
– Vi tar möjligtvis en AKUT ersättnig under dagtid +50% (gäller ej mediciner eller tillbehör) (t.ex. Hembesök som bokas för samma dag)

Följande djur under samma besök får – 15€ rabatt på mottagningen och för rabatt angående hembesöken vänligen kontakta mottagningen.

Vi tar emot kontant eller kort (VISA eller MC), vi skriver inte räkningar.

Priserna är tills vidare i kraft och vi behåller rättigheterna att ändra dem.

Exempel på priser

PÅ MOTTAGNINGEN Hund Katt
GRUNDBESÖK
15 min (främst kontroll tid) 60€ 60€
<30 min 100€ 100€
<60 min 150€ 150€
VACCINATIONER (ingår klinisk undersökning)
1 vaccin + vaccinet 45€ + vaccinet 45€ + vaccient
2 vaccin + vaccinerna 50€ + vaccinerna 50€ + vaccinerna
3 vaccin + vaccinerna 55€ + vaccinerna 55€ + vaccinerna
Vaccinernas pris varierar mellan ca 5-12€
För vaccinaiton av andra djur, vänligen kontakta kliniken
INSPEKTION OCH CERTIFIKAT
Hälsoinspektion (“friskt djur”) 60€ 60€
Hälsocertifikat (inkl inspektionen t.ex. för föräkringen) 85€ 85€
Valp inspektion och certifikat 85€ 85€
Följande valpar +25€/valp
Valp inspekt. + cert. + chip 105€ 105€
Följande valpar +45€/valp
Valp inspekt. + cert. + chip + vaccination (inkluderar ej vaccinet) 142€ 142€
                                          Följande valp + 82€/valp
Applicering av mikrochip + certifikat 90€ 90€
Applicering av chip i samband med annat 50€ 50€
Skrivande av EU pass 90€ 90€
Skrivande av EU pass i samband med annat 50€ 50€
Senior check inkl omfattande blodprov ca 350€ ca 350€
TÄNDER
Tandstensborttagning fr. 220€ fr. 200€
Borttagning av mjölktand/-tänder fr. 200€
OPERATIONER
Kastrering fr. 320€ fr. 120€
Sterilisering fr. 500€ fr. 200€
UNDERSÖKNINGAR
Ögon (t.ex. susp. infektion, inkl. ej mediciner) 150€ 150€
Öron (t.ex. susp. infektion, inkl ej mediciner) 150€ 150€
Urin (t.ex. infektion, inkl. ej mediciner) 170€ 170€
ULTALJUDS UNDERSÖKNING
Ultraljuds undersökning t.ex. dräktighet 80€ 80€
AKUPUNKTUR
Första besöket 100€ 100€
Följande besök 75€ 75€
(Det rekommenderas att börja med 1 gång/vecka i 3 veckors tid, varefter fortsatt vård diskuteras)
EUTANASI
0-10 kg 100€ 100€
10,1-20 kg 110€
20,1-30 kg 120€
30,1 kg -> 140€ + 15€/påbörjad 10 kg
Därtill krämeringen om ni önskar att krämera
Krämeringen sker via Suomen eläintuhkaus
www.suomenelaintuhkaus.fi
BETEENDERÅDGIVNING (by skötare och tränare Nanna) 120€/h 120€/h