Priser

PRISER
Priserna som syns gäller besök på mottagningen
I fall ni undrar över priserna vänligen ring och fråga.
Vid AKUTA fall har vi rätt ta ett högre arvode (t.ex. på kvällarna och lördagar
+ 50% och på söndagar och nätter + 100%) (gäller ej mediciner och tillbehör) Detta gäller EJ på förhand bestämda besök

EXOTISKA DJUR: vänligen ring om ni har frågor om priserna
T.ex. har vi vaccin för kaniner (Nobivac Myxo-RHD) samt vi ordnar vaccinations tillfäller för fretter

Alla priser är fr.o.m. och de kan stiga beroende på vad som görs.

HEMBESÖK:
Till priserna läggs till
– Kilometer ersättning 1 €/km + möjlig parkerings avgift
– Besöksavgiften är (fr.o.m. ) +50€, detta är räknat med en körsträcka på 0-10 km från mottagningen i Olars, i fall sträckan är längre, stiger besöks avgiften enligt körtiden
– Vi tar ett tillägg för HEMBESÖK som görs efter kl 16:00 på +50% (gäller ej mediciner eller tillbehör)
– Vi tar möjligtvis en AKUT ersättnig under dagtid +50% (gäller ej mediciner eller tillbehör)

Följande djur under samma besök får – 15€ rabatt på mottagningen och -20€ rabatt från hembesök från besöks avgiften.

Vi tar emot kontant eller kort (VISA eller MC), vi skriver inte räkningar.

Priserna är tills vidare i kraft och vi behåller rättigheterna att ändra dem.

Exempel på priser

PÅ MOTTAGNINGEN Hund Katt
GRUNDBESÖK
15 min/ främst kontroll tid 60€ 60€
30 min 80€ 80€
60 min 100€ 100€
VACCINATIONER
4e vaccinet (DHPPi) 55€
3e vaccinet (Purevax RCP) 55€
Rabies 55€ 55€
2 vaccin under samma besök (DHPPi/RCP & Rabies) 65€ 65€
Leptospiros vaccination 60€ 60€
INSPEKTION OCH CERTIFIKAT
Hälsoinspektion (“friskt djur”) 50€ 50€
Hälsocertifikat (inkl inspektionen) 80€ 80€
Valpi inspektion och certifikat 70€ 70€
Följande valpar +15€/valp
Valp inspekt. + cert. + chip 90€ 90€
Följande valpar +30€/valp
Applicering av mikrochip 60€ 60€
Applicering av chip i samband med annat 35€ 35€
Skrivande av EU pass 65€ 65€
Skrivande av EU pass i samband med annat 40€ 40€
TÄNDER
Tandstensborttagning fr. 180€ fr. 160€
Borttagning av mjölktand/-tänder fr. 160€
OPERATIONER
Kastrering fr. 270€ 95€
Sterilisering fr. 450€ 160€
UNDERSÖKNINGAR
Ögon (t.ex. susp. infektion, inkl. ej mediciner) 110€ 110€
Öron (t.ex. susp. infektion, inkl ej mediciner) 110€ 110€
Urin (t.ex. infektion, inkl. ej mediciner) 115€ 115€
ULTALJUDS UNDERSÖKNING
Ultraljuds undersökning t.ex. dräktighet 75€ 75€
AKUPUNKTUR
Första besöket 100€ 100€
Följande besök 70€ 70€
(Det rekommenderas att börja med 1 gång/vecka i 3 veckors tid, varefter fortsatt vård diskuteras)
EUTANASI
0-10 kg 100€ 100€
10,1-20 kg 110€
20,1-30 kg 120€
30,1 kg -> 140€ + 15€/påbörjad 10 kg
Därtill krämeringen om ni önskar att krämera
Krämeringen sker via Suomen eläintuhkaus
www.suomenelaintuhkaus.fi