Priser

Alla priser är fr.o.m. och de kan stiga beroende på vad som görs.

Till priserna läggs till kilometer ersättning 0,60€/km + möjlig parkerings avgift som delas mellan patienterna som är på plats

Besöksavgiften är medräknad i priserna, men för 0-10 km’s radie från Iso Omena, om det är frågan om längre sträcka stiger besöks avgiften lite.

Följande djur under samma besök får 20€ rabatt från besöks avgiften.

Vi tar emot kontant eller kort (VISA eller MC), vi skriver inte räkningar.

Priserna är tills vidare i kraft och vi behåller rättigheterna att ändra dem.

Exempel på priser

Hund Katt
GRUNDBESÖK
15 min 70€ 70€
30 min 100€ 100€
VACCINATIONER
4e vaccinet 75€
3e vaccinet (Purevax RCP) 75€
Rabies 75€ 75€
2 vaccin under samma besök 85€ 85€
Valpvaccination (3 besök) (75€+75€+30€) 180€ 180€
INSPEKTION OCH CERTIFIKAT
Häsloinspektion 70€ 70€
Hälsocertifikat (inkl inspektionen) 90€ 90€
Valpi inspektion och certifikat 90€ 90€
Följande valpar +15€/valp
Valp inspekt. + cert. + chip 110€ 110€
Följande valpar +30€/valp
Applicering av mikrochip 85€ 85€
Applicering av chip i samband med annat 30€ 30€
Skrivande av EU pass 100€ 100€
Skrivande av EU pass i samband med annat 50€ 50€
TÄNDER
Tandstensborttagning fr. 180€ fr. 130€
Borttagning av mjölktand/-tänder fr. 130€
OPERATIONER
Kastrering 300€ 105€
Sterilisering 180€
Borttagning av knöl (beroende på storleken) fr. 130€ fr. 130€
ANESTESI
För klippning av klorna 100€ 100€
För klippning av pälsen fr. 100€ fr. 100€
UNDERSÖKNINGAR
Ögon (t.ex. susp. infektion, inkl. ej mediciner) 105€ 105€
Öron (t.ex. susp. infektion, inkl ej mediciner) 105€ 105€
Urin (t.ex. infektion, inkl. ej mediciner) 110€ 110€
Tunnåls biopsi (inkl inte ane, inkl pato) 160€ 160€
Biopsi (inkl ane och pato) 210€ 210€
ULTALJUDS UNDERSÖKNING
Ultraljuds undersökning t.ex. dräktighet 125€ 125€
Ultraljuds undersökning i samband med annat (anestesi ingår ej i priset) 40€ 40€
AKUPUNKTUR
Första besöket 120€ 120€
Följande besök 90€ 90€
(Det rekommenderas att börja med 1 gång/vecka i 3 veckors tid)
EUTANASI
0-10 kg 115€ 115€
10,1-20 kg 125€
20,1-30 kg 135€
30,1 kg -> 145€ + 10€/påbörjad 10 kg
Krämeringen sker via Sateenkaarisillan pieneläinkrematorio
www.sateenkaarisillan.fi

Vi behåller rätten att göra förändringar i prisen