Priser

PRISERNA GÄLLER HEMBESÖK
I fall ni undrar över priserna på mottagningen vänligen ring och fråga.

Alla priser är fr.o.m. och de kan stiga beroende på vad som görs.

Till priserna läggs till kilometer ersättning 0,60€/km + möjlig parkerings avgift som delas mellan patienterna som är på plats

Besöksavgiften är medräknad i priserna, men för 0-10 km från Iso Omena, om det är frågan om längre sträcka stiger besöks avgiften lite.

Följande djur under samma besök får 20€ rabatt från besöks avgiften.

Vi tar emot kontant eller kort (VISA eller MC), vi skriver inte räkningar.

Priserna är tills vidare i kraft och vi behåller rättigheterna att ändra dem.

Exempel på priser

Hund Katt
GRUNDBESÖK
15 min 70€ 70€
30 min 100€ 100€
VACCINATIONER
4e vaccinet 75€
3e vaccinet (Purevax RCP) 75€
Rabies 75€ 75€
2 vaccin under samma besök 85€ 85€
Valpvaccination (3 besök PÅ MOTTAGNINGEN) (Hembesök och 2 besök är normalpris) 140€ 140€
INSPEKTION OCH CERTIFIKAT
Häsloinspektion 70€ 70€
Hälsocertifikat (inkl inspektionen) 90€ 90€
Valpi inspektion och certifikat 90€ 90€
Följande valpar +15€/valp
Valp inspekt. + cert. + chip 110€ 110€
Följande valpar +30€/valp
Applicering av mikrochip 85€ 85€
Applicering av chip i samband med annat 30€ 30€
Skrivande av EU pass 100€ 100€
Skrivande av EU pass i samband med annat 50€ 50€
TÄNDER
Tandstensborttagning fr. 180€ fr. 130€
Borttagning av mjölktand/-tänder fr. 130€
OPERATIONER
Kastrering 330€ 120€
Sterilisering 220€
Borttagning av knöl (beroende på storleken) fr. 150€ fr. 150€
ANESTESI
För klippning av klorna 100€ 100€
För klippning av pälsen fr. 100€ fr. 100€
UNDERSÖKNINGAR
Ögon (t.ex. susp. infektion, inkl. ej mediciner) 105€ 105€
Öron (t.ex. susp. infektion, inkl ej mediciner) 105€ 105€
Urin (t.ex. infektion, inkl. ej mediciner) 110€ 110€
Tunnåls biopsi (inkl inte ane, inkl pato) 160€ 160€
Biopsi (inkl ane och pato) 210€ 210€
ULTALJUDS UNDERSÖKNING
Ultraljuds undersökning t.ex. dräktighet 125€ 125€
Ultraljuds undersökning i samband med annat (anestesi ingår ej i priset) 40€ 40€
AKUPUNKTUR
Första besöket 120€ 120€
Följande besök 90€ 90€
(Det rekommenderas att börja med 1 gång/vecka i 3 veckors tid)
EUTANASI
0-10 kg 115€ 115€
10,1-20 kg 125€
20,1-30 kg 135€
30,1 kg -> 145€ + 10€/påbörjad 10 kg
Krämeringen sker via Sateenkaarisillan pieneläinkrematorio
www.sateenkaarisillan.fi

Vi behåller rätten att göra förändringar i prisen