Ultraljuds undersökningar hemma hos patienten

Ultraljud

Min nya Ultraljuds maskin har anlänt!!! Super! Äntligen går det att göra ännu nogrannare diagnostik också hos kunderna.

Denna maskin kopplas trådlöst till en smarttelefon eller en platta varifrån bilden sedan syns.

NÄR KAN DENNA ANVÄNDAS?

Dräktighets undersökning:
Då man misstänker att en tik är dräktig och vill försäkra sig om saken. Bästa stunden är vid 28 dygnet, för då borde hjärtat börja slå på de små om allting är i ordning. Vid dygnen 17-25 kan man se folliklar och där vid 22:a dygnet börjar man se c-formade embryon. Vid dygn 45 börjar förklakningen att ske och efter det kan man se ryggraden och skallen, vid detta skede kan man ta en röntgenbild om man vill få en ett säkrare utlåtande om hur många valpar det är frågan om. För hundar räknas dygnen från LH piken och den är ungefär då den mörka blödningen blir ljusare. Ovulationen sker normalt ca 2 dygn efter LH piken. Hundar är i princip dräktiga 65 dyng +/- 1 dygn (från LH piken) och 57-70 dagar från inseminering.

Livmodersinfektion:
Tikar som ej är steriliserade löper stor risk för livmodersinfektion. Det vanligaste är att det är ca 2 månader sedan löptiden och tiken har börjat dricka mera och är slöare än normalt (+/-feber), i dessa situationer misstänker vi genast livmodersinfektion. Men livmodersinfektionen kan också vara utan större symptom eller under en annan tidsperiod (kanske ägaren inte heller märkt att tiken haft löptid?), så man bör alltid tänka på möjligheten för tilmodersinfektion. Om man ser förändringar med hjälp av ultaljudet så är det frågan om infektion, men om man inte ser så kan man inte alltid utesluta till 100% möjligheten av infektion, men troligtvis är livmodersinfekiotnen inte i denna stund livshotande. Om hunden har symptom som tyder på urinvägsinfektion så kan det också vara en möjlighet att det ät livmoderslinfektion och om man misstänker det är ultraljudet ett bra hjälpmedel i diagnostiken.

Urin:
Med hjälp av ultraljudet kan man göra en kystosents (det vill säga då man med hjälp av ultraljudet tar genom bukhålan med hjälp av nål och spruta ett urinprov direkt ut urinblåsan). Detta kan vara ett alternativ t.ex. om odlingen har blandad växtlighet av bakterier eller om djuret inte har urinerat p.g.a urinstenar/-kristaller. I undersökningen är det viktigt att patienten inte har urinerat på ett tag så att det finns urin i blåsan.
Med hjälp at ultraljudet kan man också diagnostisera en del urinstenar.

Testiklarna:
Testiklarna kan också undersökas med hjälp av ultraljudet. Det görs ofta t.ex. i fall testiklarna är osymmetriska elle rom man hittar spår av spermier i urinet. Med ultraljudet kan man de om det är kystor (vesiklar) eller tumörer i testikeln och därefter avgöra fortsatt vård.

Som ni märker så är ultraljudet till stor hjälp för diagnistken. Det används också till otaliga andra saker, men i dessa fall rekomenderas vård på klinik för närmare undersökningar.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *